Regler

Under normale omstændigheder må carporte, overdækninger, udhuse mm. opføres uden tilladelse og anmeldelse hvis arealet ikke overstiger 35 m2.

Er arealet over 35 m2 men under 50 m2 skal byggeriet anmeldes til kommunen som så har en frist på 14 dage til at gøre indsigelser.

Er byggeriet over 50 m2 skal der søges byggetilladelse.

Er man i tvivl er det altid en god ide at rette henvendelse til kommunen, som også kan oplyse om eventuelle lokalplaner for området.

Se nedenstående link fra Energistyrelsen.

http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id2008/0/42